You are here

Γενικοί Όροι Χρήσης σε Οργανωμένο Ταξίδι

Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 07/2018.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΡΙΝ ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΑΣ

 

Γενικοί όροι συμμετοχής σε Οργανωμένο Ταξίδι

Είναι οι όροι που διέπουν την όποια συμφωνία ταξιδιού μεταξύ του πελάτη αφ' ενός και των όποιων άλλων φορέων (αεροπορικές, μεταφορικές εταιρείες, ξενοδοχεία κλπ) αφ' ετέρου, με την μεσολάβηση του Pyramis Travel ΙΚΕ. Διευκρινίζεται ότι ο ρόλος του Pyramis Travel ΙΚΕ είναι μεσολαβητικός για λογαριασμό των πελατών και αυτών των φορέων, προκειμένου οι εκδρομείς να εξυπηρετηθούν απόλυτα από τις παρεχόμενες υπηρεσίες των γραφείων μας. Ο κάθε ταξιδιώτης, τα μέλη της οικογένειάς του και οι συνταξιδιώτες που καλύφθηκαν οικονομικά από αυτόν, καθώς και οι συμμετέχοντες μέσω εταιρειών, συλλόγων, ενώσεων, σχολών κλπ, δέχονται αυτόματα με τη συμμετοχή τους, τους παρακάτω όρους, τους οποίους διάβασαν, κατανόησαν και συμφώνησαν να τηρήσουν. Η έννοια του «ταξιδιώτη» ως αντισυμβαλλόμενου, εννοείται στο εξής και για τους φορείς που καλύπτουν οικονομικά, μέλη, μαθητές, εργαζόμενους ή άλλους που έχουν οποιαδήποτε σχέση μαζί τους και για τους οποίους είναι υπεύθυνοι για την τήρηση και αποδοχή των παρακάτω όρων. Επίσης όλοι οι ταξιδιώτες δέχονται να τηρήσουν τους ειδικούς όρους που ισχύ- ουν σε ειδικά ταξίδια, που περιγράφονται στα συγκεκριμένα ταξίδια, λόγω αντίστοιχων κανονισμών που υποχρεώνουν το Pyramis Travel ΙΚΕ ως μεσολαβούσα εταιρεία.

 

1. ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

Όταν εσείς ή ο ταξιδιωτικός σας πράκτορας, επιθυμείτε να δηλώσετε συμμετοχή και να κλείσετε μια ή περισσότερες θέσεις σε ένα ταξίδι του Pyramis Travel ΙΚΕ χρειάζεται να συμπληρώσετε τη ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, να την υπογράψετε και να καταθέσετε μια προκαταβολή ίση με το 50% της αξίας της εκδρομής. Το ύψος προκαταβολής δύναται να μεταβάλεται από το προπεριγραφέν αναλόγως των συνθηκών υλοποίησης της εκδρομής, ενώ το τελικό ύψος προκαταβολής ορίζεται  στην υπογεγραμμένη σύμβαση μεταξύ ταξιδιώτη και ταξιδιωτικού γραφείου. Με την υπογραφή σας αυτή, επιβεβαιώνετε ότι διαβάσατε του Γενικούς όρους Συμμετοχής σε οργανωμένο ταξίδι και συμφωνείτε με αυτούς διότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης μεταξύ του Pyramis Travel ΙΚΕ και εσάς. Η σύμβαση δε αυτή διέπεται από τους Ελληνικούς νόμους και διατάξεις και αρμόδια είναι τα Ελληνικά δικαστήρια και μόνον. Τηλεφωνικές ή άλλου είδους κρατήσεις που δεν επικυρώνονται με πληρωμή της ανάλογης προκαταβολής, δεν υποχρεώνουν το γραφείο να δεσμεύει θέσεις.

 

2. ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΑΣ

Η σύμβαση του ταξιδιού σας γίνεται με το Pyramis Travel ΙΚΕ που δεσμεύεται να σας προσφέρει τις διάφορες υπηρεσίες που αποτελούν μέρος του ταξιδιού σας, όπως αυτές αναφέρονται λεπτομερώς στη σύμβασή σας. Μια κράτηση θεωρείται έγκυρη εφ' όσον καταβληθεί η σχετική προκαταβολή, όπως αυτή ορίζεται στους γενικούς όρους. Η Σύμβαση συμμετοχής μπορεί να γίνει απ' ευθείας στο γραφείο μας ή μέσω κάποιου από τα συνεργαζόμενα με το Pyramis Travel γραφεία ανά την Ελλάδα. Ενδέχεται  το ταξίδι σας να διοργανώνεται σε συνεργασία με άλλο ταξιδιωτικό γραφείο, μπορείτε να το επιβεβαιώσετε με τον ταξιδιωτικό σας σύμβουλο.

Για την καταβολή της προκαταβολής καθώς και την εξόφληση οι πελάτες έχουν την δυνατότητα να πληρώσουν μετρητοίς (εφόσον το πακέτο της εκδρομής κοστίζει λιγότερο από 500 ευρώ) είτε με πιστωτική κάρτα VISA - ΕΘΝOΚΑΡΤΑ - MASTERCARD είτε με κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς του γραφείου. Η τελική εξόφληση για την εγκυρότητα της συμμετοχής, πρέπει να γίνει τουλάχιστον 10 (δέκα) μέρες πριν την αναχώρηση της κάθε εκδρομής. Η εξόφληση του υπολοίπου γίνεται προκαταβολικά, κι όχι μετά το πέρας του ταξιδιού.

Σε περίπτωση που δεν γίνει αποπληρωμή του ταξιδιού σας 10 μέρες πριν την αναχώρησή σας, το Pyramis Travel ΙΚΕ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση. Επίσης αν δηλώσετε συμμετοχή σε ένα ταξίδι που πραγματοποιείται σε λιγότερο από 10 μέρες, θα πρέπει να καταβάλλετε την πλήρη αξία του ταξιδιού σας κατά το στάδιο της κράτησης. Οι πελάτες μας καθώς και τα γραφεία μας εκτός Αθηνών, μπορούν να κατοχυρώνουν τις συμμετοχές τους με έμβασμα προς το Pyramis International ΙΚΕ στις ακόλουθες τράπεζες και λογαριασμούς:

Alphabank, κατ. Φιλελλήνων Αρ. Λογαριασμού: 120-00-2320002101 με  IBAN: GR48 0140 1200 1200 0232 0002 101

Eurobank κατ. Όθωνος, Αρ. Λογαριασμού: 00260003010200153644 με IBAN: GR96 0260 0030 0000 10200153644

Εθνική τράπεζα, κατ. Συντάγματος, Αρ. Λογαριασμού: 104 47134940 με IBAN: GR68 0110 1040 0000 1044 7134 940

Είναι απαραίτητο στην περίπτωση αυτή να σταλεί αντίγραφο του εμβάσματος, μαζί με τα στοιχεία των ταξιδιωτών και το ταξίδι συμμετοχής τους στα γραφεία μας.

 

3. ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ή ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

Είμαστε πεπεισμένοι ότι μπορούμε να σας προσφέρουμε όλες τις υπηρεσίες που έχουμε προγραμματίσει για κάθε ταξίδι, όπως και το συγκεκριμένο που διαλέξατε κατά την εγγραφή σας και τη σύμβαση συμμετοχής σας. Επειδή όμως ετοιμάζουμε και προγραμματίζουμε τις διάφορες υπηρεσίες που σας προσφέρουμε πολύ πριν την ημερομηνία αναχώρησής σας και χρησιμοποιούμε υπηρεσίες πολλών προμηθευτών, ανεξάρτητων μεταξύ τους (αεροπορικές και μεταφορικές, ξενοδοχεία κλπ), στους οποίους δεν είναι δυνατό να έχουμε τον άμεσο έλεγχο, είναι πιθανό, να προκύψουν αλλαγές τις οποίες θα είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε. Οι αλλαγές αυτές είναι μικρής σημασίας. Αν έχουμε αλλαγές ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ, τότε θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας πριν την αναχώρηση, και να σας ενημερώσουμε. Αλλαγές μεγάλης σημασίας θεωρούμε όταν αλλάζει η μέρα και η ώρα αναχώρησης (πέραν των 12 ωρών), ένας ενδιάμεσος σταθμός του ταξιδιού σας, ή η κατηγορία των ξενοδοχείων, πλοίων κλπ, σε μικρότερη.

Στην περίπτωση αυτή έχετε τις εξής τρεις εναλλακτικές λύσεις:

Α. Να δεχθείτε την αλλαγή.

Β. Να αγοράσετε ένα άλλο ταξίδι του Pyramis Travel ΙΚΕ

    με την ίδια τιμή πώλησης ή με μεγαλύτερη, καταβάλλοντας την διαφορά.

Γ. Να ακυρώσετε το ταξίδι, με ταυτόχρονη είσπραξη όλων των χρημάτων που έχετε καταβάλλει.

Το Pyramis International ΙΚΕ δεν αναλαμβάνει την ευθύνη, όταν μετά την αναχώρηση ενός ταξιδιού, μια κανονική πτήση δρομολογίου αεροπορικής εταιρείας δεν πραγματοποιηθεί για γεγονότα που είναι πέρα από τον έλεγχο μας και παρά την επιμέλεια και φροντίδα μας δεν έχουμε τη δυνατότητα να αποφύγουμε, όπως η αλλαγή αεροσκάφους σε άλλο μικρότερης χωρητικότητας, καθυστέρηση λόγω τεχνικής βλάβης, από πόλεμο, τρομοκρατική ενέργεια, κοινωνικές αναταραχές, φυσικές καταστροφές, απεργίες διαφόρων κλάδων, φυσικά φαινόμενα, επιδημίες, εμπάργκο. Σε θέματα μεταφοράς με πλοία, αεροπλάνα και τρένα όσο και για την εξασφάλιση διαμονής, ή ευθύνη μας σε όλες τις περιπτώσεις περιορίζεται στα πλαίσια των σχετικών Διεθνών Όρων Μεταφοράς. Αποφάσεις για καθυστέρηση ή αλλαγές δρομολογίων είναι πιθανό να αποφασιστούν από διάφορους κυβερνητικούς ή άλλους οργανισμούς με αποτέλεσμα την καθυστέρηση, ή την αλλαγή δρομολογίων και πτήσεων.

Το Pyramis International ΙΚΕ δεν είναι δυνατό να ελέγχει ή να προβλέπει τέτοιες ενέργειες και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αναλάβει ευθύνη για τις προαναφερόμενες περιπτώσεις.

 

4. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Για την πραγματοποίηση της οργανωμένης εκδρομής στην οποία δηλώσατε συμμετοχή, απαιτείται ελάχιστος αριθμός ατόμων ίσος με 15. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει το ταξίδι, αν η συμμετοχή κριθεί ανεπαρκής ή για άλλα ανυπέρβλητα εμπόδια. Ενημερώνεστε για τυχόν ακύρωση του ταξιδίου σας 7-10 μέρες πριν την αναχώρησή σας, εκτός αν προκύψουν σοβαροί λόγοι πέρα από τον έλεγχο μας (ως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 3). Στην περίπτωση που αναγκαστούμε να ακυρώσουμε το ταξίδι σας, έχετε 2 εναλλακτικές λύσεις.

Α. Δυνατότητα συμμετοχής σε ένα άλλο ταξίδι, με την επιφύλαξη ότι σε περίπτωση ακριβότερης τιμής πώλησης, η διαφορά θα επιβαρύνει εσάς.

Β. Πλήρης επιστροφή των χρημάτων που μας καταβάλλατε με εξάντληση των υποχρεώσεων του Pyramis Travel ΙΚΕ Για ειδικές αναχωρήσεις, εορταστικές περιόδους, περιόδους εκθέσεων ή ταξίδια που πραγματοποιούνται με ειδικά ναυλωμένες πτήσεις ή ειδικά ναυλωμένα πλοία, οι παραπάνω αναφερόμενες χρονικές περίοδοι πιθανώς να είναι πολύ μεγαλύτερες και τα ποσοστά παρακρατήσεων υψηλότερα. Η τακτοποίηση των λογαριασμών που αφορούν ακυρώσεις γίνεται από το γραφείο μας τουλάχιστον 30 ημέρες μετά το πέρας της εκδρομής / ταξιδίου.

 

5. ΑΚΥΡΩΣΗ ή ΑΛΛΑΓΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Αν εσείς ή κάποιος από την ομάδα/οικογένειά σας ακυρώσει τη συμμετοχή του, χρειάζεται να μας γνωστοποιήσει γραπτώς την απόφασή του αυτή. Η ακύρωση θα ισχύει από τη μέρα που θα λάβουμε γραπτώς (επί αποδείξει) την απόφαση ακύρωσης της συμμετοχής του. Στην περίπτωση αυτή θα ισχύσουν τα παρακάτω πρόσθετα ακυρωτικά (τιμές κατ' άτομο):

1. Ακύρωση συμμετοχής μέχρι 30 μέρες πριν την αναχώρηση,

α. Εκδρομές Ευρώπης - Αν. Μεσογείου - Αραβικών Χωρών 100 ­ κατ' άτομο

β. Εξωτικά ταξίδια 150 ­ κατ' άτομο

γ. Ταξίδια εσωτερικού 40 ­ κατ' άτομο
και σε κάθε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις επιπροσθέτως η αξία του εισιτηρίου.

2. Ακύρωση συμμετοχής 29-15 μέρες πριν την αναχώρηση παρακράτηση 300 ­ κατ' άτομο και επιπροσθέτως η αξία του εισιτηρίου.

3. Ακύρωση συμμετοχής 14-01 μέρες πριν την αναχώρηση, παρακράτηση όλου του ποσού της αξίας της εκδρομής. Για τα μέσα ολικής ναύλωσης charter, κρουαζιέρες, σκι, εκθέσεις, συνέδρια και παρεμφερείς διεθνείς εκδηλώσεις, τα ακυρωτικά φθάνουν μέχρι το 100% της αξίας τους, ασχέτως της ημερομηνίας γνωστοποίησης της ακύρωσης.

Σας ενημερώνουμε πως αλλαγές αεροπορικών εταιρειών ή πτήσεων (από πρωί σε βράδυ κλπ) δεν θεωρείται ότι αλλοιώνουν το χαρακτήρα του ταξιδιού και δεν είναι λόγος ακύρωσης της συμμετοχής του ταξιδιώτη. Αν όμως οι αλλαγές κριθούν απαραίτητες κατά την εξέλιξη του ταξιδιού, οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να τις δεχτούν. Για τις αναχωρήσεις Πάσχα και Χριστουγέννων και εν γένει υψηλών περιόδων ενδέχεται να γίνει αλλαγή του προγράμματος κατά την κρίση του Pyramis Travel ΙΚΕ

Συνιστούμε θερμά να προμηθευτείτε μια ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση που θα σας καλύψει, ανάμεσα στις άλλες χρήσιμες καλύψεις, και για τους περισσότερους λόγους για τους οποίους γίνεται συχνά μια ακύρωση. Έχετε τη δυνατότητα να αγοράσετε πρόσθετη ατομική ασφάλιση και από τα γραφεία μας με κόστος ειδικά διαμορφωμένο για τους πελάτες μας.

Αν θελήσετε να κάνετε κάποια αλλαγή στην αρχική σας κράτηση, μετά την έκδοση της δικής μας επιβεβαίωσης, αυτή είναι δυνατή εφόσον γίνει από τη στιγμή της κράτησης και μέχρι 30 μέρες πριν την αναχώρηση. Αν η αλλαγή ζητηθεί σε λιγότερό από 30 μέρες τότε θα προηγηθεί ακύρωση συμμετοχής με τις σχετικές χρεώσεις όπως προαναφέρονται. Το Pyramis International ΙΚΕ διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει το ποσό των 50 ­ κατ' άτομο ως έξοδα επικοινωνίας τόσο για αλλαγές όσο και ακυρώσεις κρατήσεων.

 

6. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Ο ταξιδιώτης μπορεί να εκχωρήσει την κράτησή του, σε άλλο τρίτο ενδιαφερόμενο άτομο που πληρεί όλους τους απαιτούμενους όρους για το οργανωμένο ταξίδι, αφού όμως ενημερώσει το διοργανωτή ή πωλητή, τουλάχιστον 5 εργάσιμες μέρες πριν την αναχώρηση. Όσον αφορά στις θαλάσσιες μεταφορές, η προθεσμία για την εκχώρηση ανέρχεται σε 10 μέρες. Ο αντικαταστάτης (εκδοχέας) και ο αρχικός συμμετέχων (εκχωρών) ευθύνονται το ίδιο έναντι του διοργανωτή ή και πωλητή, να καταβάλλουν σε αυτόν το τυχόν οφειλόμενο υπόλοιπο του ποσού, καθώς και τα ενδεχόμενα πρόσθετα έξοδα της εκχώρησης αυτής. Πάντως η όποια αλλαγή θα πρέπει να είναι ακριβώς μέσα στα ίδια πλαίσια και θα είναι αποδεκτή εφ όσον, όλοι οι προσφέροντες υπηρεσίες στο οργανωμένο ταξίδι προμηθευτές (εμπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία κλπ) αποδέχονται τις αλλαγές. Εκεί που η αλλαγή γίνεται αποδεκτή, θα υπάρξει ένα πρόσθετο τέλος 30 ­ κατ' άτομο, πέραν από τυχόν άλλα που θα έχουν προβλέψει οι διάφοροι προμηθευτές για την συγκεκριμένη περίπτωση.

 

7. ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΙΜΩΝ / ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

Όλες οι αναγραφόμενες τιμές στον ειδικό ένθετο τιμοκατάλογο όπως και αυτή που αναφέρεται στη σύμβαση συμμετοχής, υπολογίσθηκαν με βάση τα στοιχεία κόστους και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά τη μέρα έκδοσης του τιμοκαταλόγου με ελάχιστη συμμετοχή 15 ατόμων. Οι τιμές αυτές είναι δυνατόν να αυξηθούν απροειδοποίητα, σε περίπτωση έκτακτων αυξήσεων των αεροπορικών ναύλων, ανατιμήσεων των ξένων συναλλαγματικών μονάδων έναντι του Ευρώ, ή οποιασδήποτε ανατροπής των αρχικών κοστολογικών δεδομένων. Η αλλαγή της τιμής μπορεί να γίνει μέχρι και 10 μέρες πριν από την έναρξη του ταξιδιού έως και 10% και δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης της συμμετοχής σας.

 

8. ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Για την διοργάνωση των ταξιδιών του το PYRAMIS TRAVEL ΙΚΕ λειτουργεί σαν μεσολαβητής μεταξύ των πελατών του και των λοιπών άλλων φορέων (όπως αεροπορικές και μεταφορικές εταιρείες, ξενοδοχεία κλπ) με στόχο πάντα την άρτια εξυπηρέτηση των πελατών του. Παρόλα' αυτά δεν είναι δυνατό να προλάβει ή να προνοήσει τυχόν ανωμαλίες στις παροχές των παραπάνω συντελεστών για αυτό και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος.

Ανωμαλίες ή απρόβλεπτες καταστάσεις ταξιδίου θεωρούνται: Αλλαγές, καθυστερήσεις ή ακυρώσεις προγραμματισμένων δρομολογίων κάθε μορφής και τις έμμεσες επιπτώσεις τους. Ατυχήματα, ασθένειες ή δυσάρεστες οργανικές επιπτώσεις του ταξιδιώτη από κλιματολογικές συνθήκες, αδυναμία προσαρμογής σε διαφορετικές ζώνες (jet lag), υψόμετρο, τροφικές δηλητηριάσεις. Δυσμενείς καιρικές συνθήκες, απεργίες, διαδηλώσεις, πραξικοπήματα, πολέμους, αεροπειρατείες, πυρκαγιές, σεισμούς, πλημμύρες. Φθορά, απώλεια ή κλοπή αποσκευών, προσωπικών αντικειμένων, χρημάτων, ή ταξιδιωτικών εγγράφων κι οποιεσδήποτε συνέπειες από εγκληματική ή άλλη αξιόποινη πράξη σε βάρος ταξιδιώτη.

Το PYRAMIS TRAVEL ΙΚΕ κατανοεί ότι οι παραπάνω περιπτώσεις ανωμαλιών οδηγούν συχνά σε επιπρόσθετες δαπάνες για τους πελάτες (όπως φαγητά, ξενοδοχεία, μεταφορές κλπ) που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν στο αρχικό πρόγραμμα, και προθυμοποιείται προκειμένου να εξυπηρετήσει τους πελάτες του να καλύψει τις επιπλέον δαπάνες λόγω πρόσκαιρης συναλλαγματικής αδυναμίας τους. Η κίνηση αυτή δεν υπονοεί σε καμία περίπτωση ότι το PYRAMIS TRAVEL ΙΚΕ φέρει έμμεσα την ευθύνη αυτών των ανωμαλιών, γι' αυτό και με την επιστροφή των πελατών του και το τέλος του ταξιδιού αυτές οι δαπάνες απαιτούνται νόμιμα.

 

9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ / ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ

1. Βασική υποχρέωση όσων συμμετέχουν σε ομαδικά ταξίδια είναι η έγκαιρη προσέλευση στις δραστηριότητες του προγράμματος. Η έλλειψη συνέπειας εκτός των άλλων προβλημάτων που δημιουργεί, αφ' ενός υποχρεώνει τον αρχηγό της εκδρομής να αναχωρήσει με τους υπόλοιπους ταξιδιώτες για την ομαλή συνέχιση του προγράμματος και αφ' ετέρου ο ταξιδιώτης που έχει καθυστερήσει να χάσει την εν λόγω δραστηριότητα, μετακίνηση, υπηρεσία. Η διοργανώτρια εταιρεία δεν υποχρεούται να αποδώσει οποιαδήποτε αποζημίωση για τις υπηρεσίες που παρελήφθησαν από τον ταξιδιώτη, κατά τη διάρκεια του προγράμματος, με δική του υπαιτιότητα.

2. Ο ταξιδιώτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την έγκαιρη εξασφάλιση και διαφύλαξη των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων του (διαβατήρια, πιστοποιητικά εμβολιασμού, άδειες αποδημίας κλπ) καθώς και για τη γνησιότητα των δηλώσεών του στις ελληνικές ή ξένες νομισματικές και τελωνιακές αρχές. Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες δεν έχουν τα απαραίτητα έγγραφα για το ταξίδι τους εγκαίρως, η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει στην ακύρωση της συμμετοχής τους και την επιβολή των αντίστοιχων ακυρωτικών.

3. Οι συμμετέχοντες σε ομαδικά ταξίδια δεν έχουν την ευχέρεια αλλαγής της διαμονής τους σε άλλα ξενοδοχεία από εκείνα που παραμένει όλο το γκρουπ, ακόμη και αν προτίθενται να καταβάλλουν τη διαφορά τιμής.

4. Ο κάθε ταξιδιώτης είναι υπεύθυνος σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού για τη φύλαξη σε ασφαλές μέρος του διαβατηρίου, των χρημάτων του, των αεροπορικών εισιτηρίων και αποσκευών/χειραποσκευών. Το γραφείο μας δεν ευθύνεται σε περιπτωση απώλειας ή καταστροφής των παραπάνω. Ειδικότερα στα ξενοδοχεία, είναι διεθνής πρακτική να μην αναλαμβάνουν ευθύνη για χρήματα ή τιμαλφή που αφήνει κανείς στο δωμάτιο. Για τέτοιες περιπτώσεις συχνά υπάρχουν μικρά χρηματοκιβώτια.

 

10. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ - ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ

Είναι απαραίτητο να έχετε διαβατήριο σε κάθε ταξίδι, και να έχει ισχύ τουλάχιστον για 6 μήνες. Το διαβατήριο το προτείνουμε ακόμα και για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου υπάρχουν περιπτώσεις που η αστυνομική ταυτότητα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Το διαβατήριο πρέπει να είναι νέου τύπου, και εκδίδεται από τα αρμόδια αστυνομικά τμήματα. Οι οδηγίες για θεωρήσεις αναφέρονται σε κατόχους ελληνικών διαβατηρίων. Αν είστε κάτοχος ξένου διαβατηρίου παρακαλούμε να συμβουλεύεστε την πρεσβεία σας για να πληροφορηθείτε εάν χρειάζεστε βίζα εισόδου.

 

11. ΥΓΕΙΑ

Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα υγείας, συνιστούμε να πάρετε την άδεια του γιατρού σας. Εξηγείστε του ακριβώς σε ποια χώρα πηγαίνετε, με ποιο μέσο (πχ αεροπλάνο, πούλμαν) και πόση διάρκεια έχει το ταξίδι, και ακολουθήστε τις συμβουλές του. Σε περίπτωση που έχετε κάποια αναπηρία, φροντίστε να μας το γνωστοποιήσετε γραπτώς κατά την εγγραφή σας, κι εμείς θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να ικανοποιήσουμε την περίπτωση σας ώστε να πραγματοποιήσετε το ταξίδι. Παρόλα αυτά σας ενημερώνουμε πως η εταιρεία δεν μπορεί να είναι υπεύθυνη για οτιδήποτε δεν πάει καλά ή τυχόν παράπονα που μπορεί να έχετε, λόγω της κατάστασης υγείας σας. Αν έχετε κάποια αναπηρία την οποία δεν μας την γνωστοποιήσατε από την αρχή ή δημιουργεί προβλήματα στους άλλους εκδρομείς και στις μετακινήσεις σας, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει το ταξίδι σας χωρίς καμία υποχρέωση επιστροφής χρημάτων. Ζητήστε να πληροφορηθείτε από την εταιρεία μας ή από τα κατά τόπους υγειονομικά γραφεία, αν χρειάζεστε εμβόλια για τις χώρες που πρόκειται να επισκεφθείτε και έχετε πάντα μαζί σας όλα τα σχετικά πιστοποιητικά των εμβολίων που έχετε κάνει. Άσχετα με τυχόν ιδιαιτερότητες του οργανισμού σας, είναι σχετικά συχνό φαινόμενο, σε διάφορα μέρη, ακόμα και το απλό νερό να σας δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Συνιστούμε να πίνετε νερό εμφιαλωμένο και να δημιουργήσετε ένα μικρό φαρμακείο με προληπτικά φάρμακα για διάφορες περιπτώσεις που μπορεί να παρουσιασθούν σε ένα ταξίδι, όπως πονοκέφαλος, πονόδοντος, δυσκοιλιότητα κλπ.

 

12. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ

Όπου υπάρχει μια ιδιαίτερη επιθυμία πχ για ειδική δίαιτα, τοποθεσία δωματίου, ή μια συγκεκριμένη υπηρεσία από το ξενοδοχείο και την θεωρείτε σημαντική λεπτομέρεια για την εγγραφή σας σε ένα ταξίδι, θα πρέπει να μας την αναφέρετε ώστε να λαμβάνεται υπόψη κατά την εγγραφή σας. Θα γίνουν όλες οι απαραίτητες προσπάθειες για να ικανοποιηθούν οι λογικές επιθυμίες, το γραφείο μας όμως δεν μπορεί να τις εγγυηθεί.

 

13. ΠΑΡΑΠΟΝΑ

Αν έχετε κάποιο λόγο να παραπονεθείτε, ενώ βρίσκεστε σε ένα ταξίδι, θα πρέπει να το αναφέρετε στον αρχηγό του ταξιδιού, στον τοπικό αντιπρόσωπό μας ή στο ξενοδοχείο. Ο εκάστοτε εκπρόσωπος θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει το αίτημά σας. Δεν είναι λογικό να εκφράσετε το παράπονό σας όταν επιστρέψετε, χωρίς να έχετε διαμαρτυρηθεί κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ώστε να μας έχει δοθεί η δυνατότητα να φροντίσουμε για αυτό που σας ενοχλεί και να μας αντίκειται στην αρχική μας σύμβαση. Αν πάρα ταύτα κάποιο πρόβλημα δεν λυθεί, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα στο email info@pyramistravel.gr  καθώς και να συμπληρώσετε το έντυπο εντυπώσεων και να το παραδώσετε στον αρχηγό της εκδρομής σας με υπογραφή του για την παραλαβή του εντύπου. Ακόμη χρειάζεται να μας γνωστοποιήσετε το παράπονό σας με ιδιαίτερη επιστολή εντός 7 ημερών από την επιστροφή σας στην Ελλάδα, αναγράφοντας στοιχεία επικοινωνίας, εκδρομής και τον κωδικό της κράτησής σας.

 

14. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΩΝ - ΕΝΘΕΤΩΝ

Τα έντυπα προγράμματα ισχύουν για την περίοδο που αναγράφεται στον αντίστοιχο ισχύοντα κάθε φορά τιμοκατάλογο και σε αδιαίρετο συνδυασμό με αυτόν στον οποίο αναγράφονται τυχόν αλλαγές, διορθώσεις και πληροφορίες για τα ταξίδια και για ελάχιστη συμμετοχή 15 ατόμων για μικρότερες συμμετοχές θα υπάρχουν ανάλογες επιβαρύνσεις που δεσμεύουν όλους τους ταξιδιώτες.

Τελική διαμόρφωση του ταξιδιού σχετικά με υπηρεσίες και τιμές θεωρείται αυτή που αναφέρεται στη σύμβαση συμμετοχής, την οποία υπογράφουν και συναποδέχονται τα δυο μέρη, δηλαδή ταξιδιώτης και εταιρεία. Τελικό πρόγραμμα ταξιδιού θεωρείται αυτό που οι ταξιδιώτες αποδέχονται στις ενημερωτικές συγκεντρώσεις και παραλαμβάνουν μαζί με τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα.

 

15. ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Το PYRAMIS TRAVEL ΙΚΕ έχει συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής κι επαγγελματικής ευθύνης και κάλυψης εξόδων επαναπατρισμού με ασφαλιστική εταιρεία, το ύψος των καλύψεων του οποίου καθώς και οι λοιποί όροι αναγράφονται σύμφωνα με το νόμο στο κείμενο της σύμβασης συμμετοχής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: το PYRAMIS TRAVEL ΙΚΕ συνιστά ανεπιφύλακτα μια ατομική ιδιωτική ασφάλιση στους ταξιδιώτες με τις καλύψεις και τα ποσά που επιθυμούν, για ασφάλιση ζωής, ατυχημάτων, αποσκευών κλπ, δεδομένου ότι οι διεθνείς συμβάσεις περιορίζουν τις ευθύνες των μεταφορέων και οι αποζημιώσεις δεν είναι ικανοποιητικές. Σας υπενθυμίζουμε ότι έχετε τη δυνατότητα να αγοράσετε πρόσθετη ατομική ασφάλιση και από τα γραφεία μας με κόστος ειδικά διαμορφωμένο για τους πελάτες μας.

Το PYRAMIS TRAVEL ΙΚΕ έχει συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης με την GENERALI HELLAS, και συμβόλαιο Ταξιδιωτικής Ασφάλισης . Οι παροχές των συμβολαίων παρατίθενται παρακάτω και αποτελούν μέρος της σύμβασης συμμετοχής σε οργανωμένο/ατομικό ταξίδι. 

Α.  ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ TOUR OPERATOR της GENERALI HELLAS  σύμφωνα με το Προεδρικό διάταγμα 07/2018.

Α.  Αφερεγγυότητα ανά συμβάν                                           100.000 €
Β.  Οικονομική απώλεια ανά συμβάν                                   100.000 €
Γ.   Επαγγελματική Αστική Ευθύνη (ανά συμβάν)             160.000 €
(Σωματικές βλάβες / Υλικές ζημίες)                                       
Δ.  Επαναπατρισμός συνέπεια πτώχευσης                           1.500 €
        Ανά ταξιδιώτη                                                                     

Ε.   ΣΥΝΟΛΑ ΕΥΘΥΝΗΣ / ΑΝΑ ΕΤΟΣ

1.  Αφερεγγυότητα                                                                 200.000 €
2.  Οικονομική απώλεια                                                        200.000 €
3.  Επαναπατρισμός συνεπεία πτώχευσης                        200.000 €
4.  Επαγγελματική  ευθύνη                                                   600.000 €

Β. ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ)

1. Απώλεια ζωής από ατύχημα 7.500 €
2. Μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα & Μόνιμη μερική ανικανότητα από ατύχημα % 7.500 €.
3. Ιατροφαρμακευτικές έξωνοσοκομειακές δαπάνες από ατύχημα ή οξεία ασθένεια έως    7.500€.
4. Νοσοκομειακά έξοδα από ατύχημα  ή οξεία ασθένεια έως 4.000€
5. Ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα από οξεία ασθένεια ή ατύχημα (έως 30 ημέρες)  κατ’ άτομο   100€.
6. Έξοδα επαναπατρισμού συνεπεία τραυματισμού, οξείας ασθένειας, θανάτου (μεταφορά σωρού) έως 3.000€ - Καλύπτονται και τα έξοδα Β’ βαθμού συγγένειας (έως ένα άτομο) αν απαιτηθεί.
7. Επιστροφή προκαταβολής σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής στην εκδρομή λόγω τραυματισμού, οξείας ασθένειας, θανάτου του ταξιδιώτη ή ατόμου έως Β’ βαθμού συγγένειας (έως 300€ - Ελλάδα, έως 500€ Εξωτερικό).
8. Έξοδα επίσπευσης ταξιδιού ή ακύρωσης έως 2.000€ -  Έξοδα αποστολής φαρμάκων έως 500€.
9. Έξοδα καθυστέρησης άφιξης των αποσκευών άνω των 4 ωρών έως 300€.
10. Απώλεια Αποσκευών Α. Ανά αποσκευή / ταξιδιώτη έως 400€ Β. Ανά οικογένεια έως 1.000€.
11. Προσωπική Αστική Ευθύνη Ταξιδιώτη Σωματικές Βλάβες / Υλικές Ζημίες / Ομαδικό Ατύχημα έως 10.000€ σε κάθε περίπτωση.
12.Βοήθημα σε περίπτωση απώλειας διαβατηρίου ή ταυτότητας στο εξωτερικό έως 500€.


                                                                                 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1α. Καλύπτονται  άτομα που δεν έχουν υπερβεί το 75ο έτος της ηλικίας
1β. Για ηλικίες άνω των 75 ετών, ισχύουν τα εξής:
Α. Έξοδα επαναπατρισμού μόνον από ατύχημα ή θάνατο
Β. Απώλεια αποσκευών
Γ. Προσωπική Αστική Ευθύνη ταξιδιώτη
Δ. Έξοδα α’ ανάγκης λόγω καθυστέρησης άφιξης των αποσκευών άνω των 4 ωρών
Ε. Έξοδα επίσπευσης ταξιδιού ή ακύρωση αν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προκύψει σοβαρό πρόβλημα υγείας σε μέλη της οικογένειάς του στην Ελλάδα
Στ. Επιστροφή προκαταβολής (ακυρωτικές δαπάνες) σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής στην εκδρομή λόγω θανάτου ή σοβαρού συμβάντος σε Β’ Βαθμού συγγένεια.  Η εξαίρεση θα υφίσταται για οποιοδήποτε συμβάν αφορά τον ίδιο.

2. Οξεία ασθένεια θεωρείται κάθε αρρώστια ή πάθηση που δεν οφείλεται σε ατύχημα και που δεν προϋπήρχε και εμφανίστηκε στη διάρκεια του ταξιδιού.
3. Η παροχή επιστροφής της προκαταβολής δίδεται ή με την προσκόμιση νοσοκομειακών παραστατικών ή εφόσον δεν υπάρχει νοσοκομειακή περίθαλψη, βεβαίωση από το ιατρό της εταιρίας.
4. Για τις παροχές εξωνοσοκομειακών & νοσοκομειακών δαπανών καθώς και των εξόδων επαναπατρισμού απαιτούνται πρωτότυπα παραστατικά.
5. Καλύπτονται κατ’ εξαίρεση απαιτήσεις από Τρομοκρατικές ενέργειες μόνο για τα νοσοκομειακά – εξωνοσοκομειακά έξοδα και επαναπατρισμό. 

 

16. ΑΚΡΙΒΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΜΑΣ

Γίνονται μεγάλες προσπάθειες για την σωστή καταχώρηση στοιχείων και λεπτομερειών στα έντυπά μας, και την ανανέωση αυτών όσο αναφορά στις γενικές και ειδικές πληροφορίες για τα θέρετρα, τα ξενοδοχεία, τα δρομολόγια κλπ. Παρόλα αυτά, ιδιοκτήτες ή διευθυντές ξενοδοχείων, νυχτερινών κέντρων και εστιατορίων, κυβερνητικοί οργανισμοί, υπεύθυνοι για μουσεία και άλλους αρχαιολογικούς χώρους, μπορεί να πάρουν αποφάσεις όπου ορισμένες λεπτομέρειες-υπηρεσίες (πχ μη λειτουργία της πισίνας για τεχνικούς λόγους, νέα διαμόρφωση χώρου και λεωφόρων, αλλαγές στις ώρες πτήσεων, εκδρομές, ξεναγήσεις, κρουαζιέρες ή σαφάρι που αλλάζουν εξαιτίας τοπικών αιτιών και κλιματολογικών συνθηκών κλπ) που καταγράψαμε να μην είναι διαθέσιμες για το κοινό, ή να μην μπορούν να προσφερθούν και έτσι η περιγραφή μας στα έντυπα να μην συμφωνεί με την πραγματικότητα την συγκεκριμένη περίοδο της εκδρομής. Εφόσον ενημερωθούμε για κάποια σημαντική αλλαγή, θα σας ενημερώσουμε πριν την αναχώρησή σας.

17. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Οι ταξιδιώτες έχουν την ίδια ευθύνη για τον εαυτό τους και τα πράγματά τους όπως και όταν είναι στο σπίτι τους. Συνιστούμε να μην αφήνετε χρήματα, τιμαλφή και διαβατήρια αφύλακτα στα δωμάτια των ξενοδοχείων, υπάρχουν συνήθως χρηματοκιβώτια στις ρεσεψιόν των ξενοδοχείων.  Στις πτήσεις να αποφεύγετε να παραδίδετε βαλίτσες ή τσάντες που δεν κλειδώνουν. Τέλος, μην αφήνετε πράγματα στα πούλμαν κατά την διάρκεια των ξεναγήσεων, ακόμη και αν σας συσταθεί ως ασφαλές απ τούς τοπικούς υπευθύνους. Εάν εσείς ή κάποιο μέλος της ομάδας σας αρρωστήσει κατά την διάρκεια ενός ταξιδίου, τραυματιστεί ή αποβιώσει από κάποια δραστηριότητα – υπηρεσία πέρα από αυτές  που αναλάβαμε να σας προσφέρουμε, είτε επί τόπου από τον αντιπρόσωπο μας, θα σας συμπαρασταθούμε για οποιαδήποτε ενέργεια (απαίτηση) θελήσετε να υποβάλλετε εναντίον οποιουδήποτε, αλλά εμείς ουδεμία ευθύνη φέρουμε.

18. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΑΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Το PYRAMIS TRAVEL ΙΚΕ χρησιμοποιεί επιλεγμένα ξενοδοχεία με κρι τήριο την ποιότητα, τη θέση τους, ανάλογα με την εκδρομή, και τις λογικές τιμές. Επειδή όμως δεν υπάρχει ενιαίο κριτήριο διεθνώς παραδεκτό για την κατάταξη αυτή, ενδέχεται η ποιότητα του ξενοδοχείου να διαφέρει από χώρα σε χώρα, έστω κι αν η κατηγορία είναι η ίδια. Η παραμονή σε όλα τα ξενοδοχεία, εκτός αν ρητά αναφέρεται, είναι σε δίκλινα δωμάτια στάνταρντ (standard room). Η εταιρεία μας θα προσπαθήσει, αλλά δεν αναλαμβάνει την υποχρέωση ανεύρεσης ατόμου για παραμονή σε μισό δίκλινο. Θα πρέπει λίγες μέρες πριν την αναχώρηση να μετατραπεί σε μονόκλινο ή να ακυρωθεί. Επίσης τα τρίκλινα δωμάτια, είναι στην ουσία δίκλινα δωμάτια με την προσθήκη κάποιου επιπλέον κρεβατιού και συνεπώς λιγότερο άνετα. Συνιστούμε να αποφεύγονται από 3 ενήλικες. Σε όλο τον κόσμο τα δωμάτια είναι διαθέσιμα για χρήση, από τις 15.00, ανεξάρτητα από την ώρα άφιξης του ταξιδιώτη, ενώ τα δωμάτια πρέπει να παραδοθούν από τις 10.00 έως τις 12.00 ανεξάρτητα πάντα από την ώρα αναχώρησης από το ξενοδοχείο. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατό να κρατήσει ο ταξιδιώτης το δωμάτιό του περισσότερο από τον προαναφερόμενο χρόνο, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα στο ξενοδοχείο και πληρωθεί το ανάλογο αντίτιμο. Πολλά ξενοδοχεία και θέρετρα συνεχίζουν ακατάπαυστα να βελτιώνουν τα κτίρια, τους χώρους τους κλπ, και είναι πολύ δύσκολο για μας να γνωρίζουμε το χρόνο που θα ξεκινήσουν τέτοιες εργασίες, το εύρος, τη διάρκεια, τις ώρες, τη φύση των εργασιών και τις επιπτώσεις που πιθανόν να έχουν στους ταξιδιώτες κατά τη διάρκεια της διαμονής τους.

 

ΓΕΥΜΑΤΑ

Σε όποια ταξίδια μας περιλαμβάνονται τα γεύματα (ημιδιατροφή ή πλήρης διατροφή) αυτά είναι είτε το βράδυ είτε το μεσημέρι ανάλογα με το πρόγραμμα της ημέρας, ώστε να μην διακόψει τις όποιες δραστηριότητες. Το γεύμα είναι συνήθως «μπουφέ» δηλαδή προκαθορισμένο. Δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων για τα γεύματα που δεν παίρνει κανείς. Ειδικά μενού πχ χορτοφάγοι, παρόλο που δεν μπορούμε να τα εγγυηθούμε, καθώς δεν εξαρτώνται από εμάς, ρυθμίζονται και δεν αποτελούν πρόβλημα σχεδόν όλες τις φορές ως τώρα.

Τα ποτά εκτός αν ρητώς αναφέρεται, δεν περιλαμβάνονται στην τιμή της ημιδιατροφής ή της πλήρους διατροφής. Υπενθυμίζουμε πριν την αναχώρηση από το ξενοδοχείο να εξοφλείτε πάντοτε τυχόν προσωπικούς λογαριασμούς (πχ τηλεφωνήματα, ποτά κλπ).

 

ΠΤΗΣΕΙΣ

Μια πτήση με προορισμό την Ευρώπη και τη Μεσόγειο έχει μικρή διάρκεια. Είναι πολύ πιθανό οι πτήσεις να είναι γεμάτες ή ζευγάρια να μην καθίσουν μαζί.

Γίνεται πάντα η προσπάθεια ώστε να ικανοποιήσουμε όλες τις επιθυμίες.

Οι πτήσεις επίσης που θα χρησιμοποιηθούν για το εκάστοτε ταξίδι είναι πιθανό να μην είναι απευθείας και να προϋποθέτουν αλλαγή αεροσκάφους (ανταπόκριση) σε ενδιάμεσο σταθμό. Οι συγκεκριμένες πτήσεις που θα χρησιμοποιήσουμε καθώς και οι ενδιάμεσοι σταθμοί (ή αλλαγές) δίνονται πριν την αναχώρηση. Τέλος, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τον τύπο αεροσκάφους, διότι οι αεροπορικές εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής, την τελευταία στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Ναυλωμένες πτήσεις (Charter)

Τις χρησιμοποιούμε όταν είτε δεν υπάρχουν αρκετές θέσεις για τις ανάγκες μας είτε για λόγους καλύτερων ναύλων και ωραρίων. Μια ναυλωμένη πτήση είναι συνήθως ο πιο σύντομος και οικονομικός τρόπος να φθάσει κανείς στον προορισμό του. Διαφέρουν από τις κανονικές πτήσεις, από τις διαστάσεις των θέσεων, που είναι στενότερες και από το χώρο μεταξύ των θέσεων που είναι μικρότερος από ότι στις κανονικές πτήσεις. Πολλές φορές χρειάζεται να πληρώσει κανείς για τα αναψυκτικά, σνακ, ποτά και τα ακουστικά του αν επιθυμεί να ακούσει μουσική ή να δει μια ταινία.

 

ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

Ανεξάρτητα από το είδος του ταξιδιού (αεροπορικό, θαλάσσιο ή με πούλμαν), το γραφείο αναλαμβάνει τη μεταφορά αποσκευών και πληρώνει αχθοφορικά μόνο μιας βαλίτσας κανονικού μεγέθους και βάρους 20 κιλών ανά ταξιδιώτη, εφόσον υπάρχουν αχθοφόροι. Σε περίπτωση μεγαλύτερου βάρους, ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να πληρώσει υπέρβαρο. Εκτός από την βαλίτσα τους, οι συμμετέχοντες μπορούν να κρατούν στις μετακινήσεις τους και μια μικρή χειραποσκευή, οι διαστάσεις της οποίας δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 53 χ 26 χ 23 εκατοστά (μήκος, ύψος, πλάτος αντίστοιχα). Οι αποσκευές μεταφέρονται με ευθύνη των κατόχων, ανεξάρτητα συνοδείας εκπροσώπου του γραφείου και σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας, το γραφείο δεν φέρει καμμία ευθύνη.

 

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

Πριν την αναχώρησή σας, θα λάβετε ενημερωτικά έντυπα με λεπτομέρειες για τις πτήσεις σας, το δρομολόγιο, τα ξενοδοχεία κλπ. Σε περιπτώσεις καθυστερημένης εγγραφής ή εξόφλησης, είναι πιθανό να παραλάβετε τα έντυπα στο αεροδρόμιο αναχώρησης από Ελλάδα. Παρακαλούμε να προσέξετε την ώρα και τον τόπο συγκέντρωσης στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο, στα έντυπα που θα παραλάβετε. Οι ώρες που αναφέρονται εκεί, βασίζονται στο 24ώρο σύστημα (πχ 15.00 αντί 3 μ.μ.).

 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Αναφέρονται στον τιμοκατάλογο και μπορεί να είναι:

Φόροι αεροδρομίων Ελλάδος και αλλοδαπής, λιμενικά τέλη και φόροι (κρουαζιέρες) ή ειδικές προσαυξήσεις ναύλου.

 

ΑΛΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το ομαδικό ταξίδι προϋποθέτει από τη φύση του την ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος, καλής διάθεσης μεταξύ των εκδρομέων και συνεργασίας ως προς το πρόγραμμα και τις υποδείξεις του αρχηγού. Η αλληλοκατανόηση των εκδρομέων και η ευχάριστη διάθεσή τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού απεικονίζει τον υψηλό βαθμό ποιότητας και πολιτισμού των Ελλήνων εκδρομέων και διασφαλίζει την ομαλή εξέλιξη της κάθε εκδρομής. Η εταιρεία μας έχει φροντίσει για την καλύτερη δυνατή οργάνωση του ταξιδιού. Είναι όμως πιθανό μερικά στοιχεία που έχει δώσει να έχουν αλλάξει, ιδίως σε περίοδο αργιών (ωράρια μουσείων, τραπεζών κλπ). Οι αρχηγοί-συνοδοί και οι αντιπρόσωποι μας, θα ενημερώνουν τους ταξιδιώτες τους κατά τη διάρκεια της εκδρομής.

Γενικά σε όλα τα ταξίδια οι συνοδοί-αρχηγοί προτείνουν στον ελεύθερο χρόνο εκδρομές που δεν αναφέρονται στα προγράμματα. Το κόστος αυτών των εκδρομών καθορίζεται από τον αρχηγό-συνοδό (αναλόγως των συμμετεχόντων) και καταβάλλεται επί τόπου σε συνάλλαγμα.

Το PYRAMIS TRAVEL ΙΚΕ δεν ευθύνεται για τις αγορές και προαιρετικές εκδρομές που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, έστω κι αν συνοδεύει ο αρχηγός της εταιρείας μας.

 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Το τουριστικό γραφείο και ο ταξιδιώτης δεσμεύονται να επιλύσουν με καλή πίστη κάθε διαφορά που θα προκύψει κατά την εκτέλεση της σύμβασης του οργανωμένου ταξιδιού. Σε περίπτωση αποτυχίας των σχετικών προσπαθειών, τα μέρη δεσμεύονται να απευθυνθούν στην Επιτροπή Φιλικής Επίλυσης Διαφορών του HATTA και να ζητήσουν τη μεσολάβηση της. Αν η φιλική επίλυση της διαφοράς δεν καταστεί δυνατή, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

 

MH.T.E.: 02 06 E 60000 534400

Ταξινόμηση: 
0